Košnja trave – prijetno ali neprijetno opravilo?

Trave sodijo v skupino enokaličnic in predstavljajo eno večjih družin kritosemenk. Za svoje opraševanje ne potrebujejo opraševalcev, vlogo pri opraševanju namreč opravi veter. Trave običajno prekrivajo večino površin zelenih površin tako v urbanih kot ruralnih okoljih. Kako pokositi travo verjetno ni vprašanje, na katerega večina od nas ne bi imela vprašanja, kljub temu velja, da je košnja trave opravilo, ki se ga običajno ne lotijo vsi z enakim navdušenjem.

V družino trav uvrščamo številne gospodarsko pomembne rastlinske vrste, kamor sodijo med drugim tudi pšenica, ječmen, koruza in riž, ki jih neposredno uporabljamo tudi v prehrani. Pomen trav pa se lahko izraža tudi preko posredno uporabe, ko trave uporabimo za krmo živali. Kakovost krme živali po košnji trave se razlikuje, med najbolj kakovostnimi so pridelki črne detelje, lucerne in inkarnatke, pomembne pa so tudi vrste kot so pasja trava, monocvetna ljuljka, lisičji rep ter travniška bilnica.

Redna košnja trave sodeluje pri mnogih kmetijskih procesih. Tako močno razrasla trava, ki je posledica redne košnje trave, preprečuje erozijo, poveča organsko snov v prsti ter ugodno vpliva na fizikalne, kemične in biološke parametre tal.

 

Nasveti za košnjo trave

Zelenice v okolici doma bujno zelene ohranjamo z redno košnjo, ki lahko v vrhu rastne sezone poteka tudi večkrat tedensko. Ob napovedi suše ter ob prehodu v konec rastne sezone, pa se predlaga zmanjšanje pogostosti košnje trave na približno 14 dni. Zadnja košnja naj poteka čim kasneje, saj boste na ta način svojo zelenico pripravili na potreben počitek ter preprečili, da bi trave zaradi svoje višine polegla in začela s procesom gnitja.

Za uporabo se priporočajo predvsem vretenaste kosilnice (po možnosti večje s sediščem), ki zagotovijo raven rez rastline, zaradi česar se zmanjša pogostost bolezni, pa tudi gnitja rastlin, sočasno pa so enostavne za uporabnika. Za lepo zelenico je v poletnih mesecih ob redni košnji priporočljivo tudi redno zalivanje trave, ki bo razrast trave še povečala.

Košnja trave je torej obvezno opravilo, vaša zelenica pa bo vaš vložek nagradila z najlepšim videzom.