ESD in računalniki

Računalniki so zelo občutljive zadeve, notranje komponenti se z lahka pokvarijo, če pride do kakšnega električne obremenitve. Računalniški komponenti so občutljivi na elektro statično razpustitev, po Angleško temu rečemo elektro static discharge (ESD). ESD se zgodi, ko se oseba ali predmet, ki je naelektren dotakne prevodne površine. Ko se stik zgodi, se celoten naboj statične elektrike spustijo z osebe. Zaradi tega, so računalniški komponenti najbolj v nevarnosti. Ko se oseba, ki je naelektrena dotakne občutljivega komponenta lahko naboj popolnoma uniči komponento, saj je električni tok preveč naenkrat za komponento.

ESD lahko pusti napravo delujoče, vendar to je samo za določen čas. Vezje znotraj komponente, lahko dela naprej, vendar točka, kjer je elektrika poškodovala vezje, se počasi rabi in se bo vezje po določenem času prenehalo delati. Komponente lahko obvaruje pred ESD, da se prvo dotaknemo ohišje računalnika, da se ozemljimo. Ozemljitev je, ko se celoten električni potencial sprosti iz osebe in gre v zemljo, kje se razprši. Dela v istem principu, kot strelovod. V podjetjih, ki se ukvarjajo z občutljivimi računalniškimi komponenti imajo posebni prostor, ki je namenjen zaščiti pred ESD med delom. Temu se reče EPA.

ESD

EPA je posebno označeno okolje, z delovno mizo, v katere ni nobenega električnega potenciala. Pred vstopom v to območje se moramo ozemljiti in nato ko nimamo nikakršnega električnega potenciala, lahko pričnemo delo z komponenti. To območje vsebuje delovno mizo, z posebnimi kontejnerji, ki so narejeni iz neprevodnih materialov. Vse površine so povezane z kablom, ki celotno delovno mesto ozemlji. Vso orodje ima gumijaste ročaje. V tem območju imamo tudi posebno napravo, ki nam kaže ali imamo med delom kakšen električni potencial. Na steni izven območja je tudi naprava, ki meri potencial. Pred delom, se lahko tudi sami ozemljimo tako, da uporabimo posebno zapestnico, ki je povezana ali z tlemi, ali pa s ohišjem računalnika, tako preprečimo, da se med časom dela, ne nabere električni potencial.

Med transportom občutljivih kompetentnost uporabimo posebne vrečke, ki nimajo nikakršnega električnega potenciala ter se ne more nikakršen potencial pojaviti. Moramo biti še posebno previdni, da ne uporabljamo kakšnih plastičnih kontejnerjev za transport, saj se v njih najlažje zbere potencial. ESD je še posebej nevaren pri delu z centralni procesnimi enotami, saj te so še posebej občutljivi na električni naboj. Če v CPU udari naboj potem celoten računalnik ne bo delal. Napravo, ki jo je streslo je nemogoče oziroma zelo težko popraviti.